Stocker מערכת החזקות מוסדיים

החזקות מוסדיים בחברות ציבוריות

icon_11

החזקות מוסדיים בחברות ציבוריות

iRmedia היא המשווקת הבלעדית של מערכת סטוקר המספקת לחברות בורסאיות יכולת מעקב אחר החזקות המוסדיים בני”ע שלהן. מדובר במערכת המתקדמת ביותר הקיימת בישראל, עליה מנויות יותר מ–120 חברות בורסאיות ושאותה בחרה הבורסה להנגיש לחברות הנסחרות בבורסה בת”א.

מערכת סטוקר מאפשרת לחברה ציבורית לדעת מיהם הגופים המוסדיים שמחזיקים בני”ע של החברה ומי מהם רוכש או מוכר את המניות. בנוסף, מאפשרת המערכת הצגה של מגמות ההחזקה בני”ע של החברה על פני תקופות זמן שונות ובעיקר לקבל מידע על חברות מתחרות.

המידע המופיע במערכת:

החזקות עדכניות – פירוט הגופים המחזיקים במניות ואיגרות החוב של החברה בקרנות הנאמנות ובגופי החיסכון ארוך הטווח
קונים ומוכרים – פירוט המשקיעים שרכשו או מכרו ני”ע של החברה.
טארגטינג – השוואה של החזקות המוסדיים במניות החברה, לעומת השקעות בחברות דומות.
טרנדים – הצגת מגמות החזקה של הגופים המוסדיים בני”ע של החברה במשך 4 תקופות אחרונות.
חשיפה – הצגה מרוכזת של החשיפה בשקלים של כל מוסדי לכלל ניירות הערך של החברה.

האצבע שלך על
הדופק של שוק ההון

גלו במה הגופים המוסדיים משקיעים

בקרו באתר

stocker_logo