דוחות כספיים

לצפייה בדוחות כספיים

שנתי 2023

לצפייה במצגת - דוחות כספיים

שנתי 2023

לצפייה בדוחות כספיים

רבעון 3 2023

לצפייה במצגת - דוחות כספיים

רבעון 3 2023

לצפייה בדוחות כספיים

רבעון 2 2023

לצפייה במצגת - דוחות כספיים

רבעון 2 2023